Van Dongen Coaching

Passend vormgeven aan communicatie


Bij communicatie zijn vorm en structuur belangrijke dragers van inhoud, zeker als je wilt dat de ander de boodschap oppakt, meeneemt of overdraagt.
Bij Van Dongen Coaching brengen cliënten hun ervaring, eigen-aardigheden, wensen en inhoud mee. Samen met Thamar van Dongen werken ze aan een effectieve vorm van die inhoud. Vaak een boeiend, creatief proces met een speelse aanpak en de nodige diepgang.


Vorm is belangrijk. Niet voor niets leren kleine kinderen spelenderwijs om een blokje in het vierkante gat van de vormendoos te laten verdwijnen en een cilinder in de ronde opening. ‘Kijk eens, de doos was eerst leeg en nu zit er iets in!’
Het is wonderlijk dat op het gebied van communicatie volwassenen soms toch proberen hun eigen vierkante boodschap geaccepteerd te krijgen bij iemand met een driehoekige perceptie. Als je de ander echt wilt bereiken, is aanpassen de enige weg.


Bij Thamar speelt vormgeving bij al haar werkzaamheden een belangrijke rol. Zij brengt zaken graag eerst terug tot de essentie. ‘Handen en voeten’ en ‘toeters en bellen’ komen er in een latere fase bij.